Categories
Raspberry Pi

INSTALL WSJT-X

sudo sed -i “s/# en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/g” /etc/locale.gen
sudo locale-gen
cd Downloads
sudo wget https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx_2.3.1_armhf.deb
sudo dpkg -i wsjtx_2.3.1_armhf.deb
sudo apt-get –fix-broken install
sudo dpkg -i wsjtx_2.3.1_armhf.deb

Categories
Raspberry Pi

INSTALL CONKY

sudo apt-get install -y conky
mkdir bin
cd bin
mkdir conky
cd conky
wget https://raw.githubusercontent.com/km4ack/pi-scripts/master/conky/get-freq
wget https://raw.githubusercontent.com/km4ack/pi-scripts/master/conky/get-grid
wget https://raw.githubusercontent.com/km4ack/pi-scripts/master/conky/grid
chmod +x *
cd ~

wget https://raw.githubusercontent.com/km4ack/pi-scripts/master/conky/.conkyrc
sudo apt-get install -y ruby2.3
sudo gem install gpsd_client
sudo gem install maidenhead

crontab -e
1
#start conky at boot
@reboot sleep 20 && export DISPLAY=:0 && /usr/bin/conky

alt+x y

Categories
Raspberry Pi

Install GPS

sudo apt -y install gpsd gpsd-clients python-gps chrony python-gi-cairo
sudo nano /etc/default/gpsd

START_DAEMON=”true”

USBAUTO=”true”

DEVICES=”/dev/ttyACM0″

GPSD_OPTIONS=”-n”

sudo reboot

systemctl is-active gpsd
systemctl is-active chronyd
cgps – s or gpsmon -n or xgps
sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

refclock SHM 0 offset 0.5 delay 0.2 refid NMEA

chronyc sources -v
sudo chronyc tracking
sudo chronyc makestep
sudo timedatectl

Categories
Raspberry Pi

Install FLDigi

sudo nano /etc/dphys-swapfile

izbriši “#” iz vrstice: # CONF_SWAPFILE = / var / swap
set CONF_SWAPSIZE = 512
Naredite CTRL + X in varno zamenjajte datoteko

sudo /etc/init.d/dphys-swapfile restart

cd Downloads
wget http://www.w1hkj.com/files/fldigi/fldigi-4.1.15.tar.gz
tar -zxvf fldigi-4.1.15.tar.gz
ls
cd fldigi-4.1.15
./configure –prefix=/usr/local –enable-static
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ~

sudo nano /etc/dphys-swapfile

naredi “#” pred vrstico: # CONF_SWAPFILE = / var / swap
set CONF_SWAPSIZE = 100
Naredite CTRL + X in zaščitite swap datoteko

sudo /etc/init.d/dphys-swapfile restart
fldigi

Categories
Raspberry Pi

Install FLRig

sudo apt-get install libfltk1.3-dev libjpeg9-dev libxft-dev libxinerama-dev libxcursor-dev libsndfile1-dev libsamplerate0-dev portaudio19-dev libpulse-dev

cd Downloads
wget http://www.w1hkj.com/files/flxmlrpc/flxmlrpc-0.1.4.tar.gz
ls
tar -zxvf flxmlrpc-0.1.4.tar.gz
cd flxmlrpc-0.1.4
./configure –prefix=/usr/local –enable-static
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ~/Downloads

wget http://www.w1hkj.com/files/flrig/flrig-1.3.51.tar.gz
ls
tar -zxvf flrig-1.3.51.tar.gz
cd flrig-1.3.51
./configure –prefix=/usr/local –enable-static
make
sudo make install
cd ~
flrig

Categories
Raspberry Pi

Install Direwolf

POMEMBNO: Če želite Hamlib uporabljati za nadzor PTT, ga morate namestiti PRED namestitvijo Direwolfa. Namreč Direwolf med prevajanjem preveri, ali obstajajo naslednje datoteke
/usr/local/include/hamlib/rig.h
/usr/local/lib/libhamlib.so
Te nastanejo med namestitvijo Hamliba. Če so te datoteke prisotne, je Direwolf ustvarjen za uporabo Hamliba. Če imate serijski TNC ali oddajnik, kot je Kenwood TH-D74 z vgrajenim KISS TNC in želite APRS uporabljati samo z Xastirjem, vam ni treba namestiti Direwolfa. Oglejte si razdelek Xastir na tej strani.

sudo apt-get install libasound2-dev
sudo apt-get install libudev-dev
git clone https://www.github.com/wb2osz/direwolf
cd ~/direwolf
make -j
sudo make install
make install-conf
make install-rpi
sudo reboot

Zdaj lahko nastavimo Direwolf. Najprej si oglejte vhodne in izhodne podatke naše zvočne kartice

aplay -l
arecord -l

Če za zvok RX in TX uporabljate isto kartico USB, lahko uporabite samo aplay -l. Informacije dobite nazaj, kje je vaša zvočna kartica USB. Na primer:
Kartica 1: CODEC [USB AUDIO CODEC], naprava 0: USB Audio [USB Audio]
Nato morate nastaviti ADEVICE plughw: 1,0
Sintaksa je: ADEVICE plughw: kartica, naprava
Zdaj lahko urejamo konfiguracijsko datoteko Direwolf

sudo nano direwolf.conf

Pomaknite se navzdol do vrstice: #ADEVICE plughw: 1,0 in izbrišite # z začetka vrstice ter nastavite pravilno zvočno kartico, kot je prikazano prej.
Pomaknite se navzdol do KANAL 0 LASTNOSTI in NOCALL zamenjajte s svojim klicnim znakom, tj. DL1GKK. NAPOTILO: To morajo biti zgornje meje.
Nato, če želite uporabiti Hamlib, se pomaknite do ptt in ga spremenite (v mojem primeru) na:
PTT RIG 229 / dev / ttyUSB0

ls -l /dev/serial/by-id
direwolf

Categories
Raspberry Pi

Install Hamlib

Opomba: Če potrebujete PTT-nadzor, namestite Hamlib. Če imate serijski TNC ali oddajnik, kot je Kenwood TH-D74, z vgrajenim KISS TNC in želite APRS uporabljati samo z Xastirjem, vam ni treba namestiti. Oglejte si razdelek Xastir na tej strani.

Če uporabljate zvočno kartico Signalink USB, vam Hamliba ni treba namestiti. Dobro deluje s hitro nastavitvijo VOX za paket 1200 baudov, vendar ne tako dobro s 9600 baudi. Ne uporabljajte VOX-a iz oddajnika. Ni dovolj hitro. Če uporabljate poceni zvočno kartico USB, kot je moja (deluje odlično), potrebujete strojno vezje PTT ali serijski kabel USB in Hamlib za nadzor oddajnika.

cd Downloads
wget https://sourceforge.net/projects/hamlib/files/hamlib/3.3/hamlib-3.3.tar.gz
tar -zxvf hamlib-3.3.tar.gz
cd hamlib-3.3
./configure –prefix=/usr/local –enable-static
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ~
sudo reboot

Zdaj lahko preverite, ali bo Hamlib deloval. Z naslednjim ukazom lahko preverite, kateri oddajniki so podprti

rigctl -l

Zapišite številko v vrstici pred postajo, ki jo želite nadzorovati. Številko bomo pozneje potrebovali za nadzor PG v direwolf.conf. Naprimer Elecraft KX2 in pretvornik 144 / 432Mhz. 229 je K3 / KX3, vendar deluje tudi s KX2. Tako da lahko npr. Predvajam frekvenco z naslednjim ukazom

rigctl -m 229 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400 f